Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Setting the video resolution

This feature will allow you to use the video scaler in the VS-2 video enhancer or simply pass an incoming signal to the TV without upscaling it. This feature can only be used if the VS-2 video enhancer is connected to the TV with an HDMI® cable.

Setting the video resolution is a two-step process:

  • Set "Video Resolution" to "Adjustable" in the System menu
  • Change Video Resolution in the Settings menu

To set Video Resolution to "Adjustable" in the System menu, follow these steps:

Be sure the TV is on with the correct input selected

on the remote, press system. press the right arrow to highlight the "video" icon

press the down arrow until "video resolution" is highlighted

press the right arrow to highlight the current option

press the up arrow or down arrow to select the appropriate setting:

Fixed: Prohibits any change to video resolution. When selected, the Video Resolution feature is not available in the Settings menu. The system will select the highest possible resolution setting reported by the TV via HDMI

Adjustable: Allows the user to select the resolution sent to the TV from the VS-2 video enhancer via HDMI

press enter to confirm the setting and then exit to leave the menu

To change the video resolution in the Settings menu when the option is set to "Adjustable," follow these steps:

Be sure the TV is on with the correct input selected

Select a source other than FM, AM, CD or DVD

on the remote, press settings. if the settings menu cannot be seen, look at the media center display to change this setting

press the down arrow until "video resolution" is highlighted or "video res" appears on the media center display

press the right arrow to highlight the current setting

use the up arrow or down arrow on the remote to select the appropriate setting:

480/576p (lowest quality)

720p

1080i

1080p (highest quality)

press enter to confirm the setting and then exit to leave the menu

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp