Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Thiết lập hệ thống của bạn

Áp dụng cho:

Note before setup: When connecting the cables, please use the four provided cables and the AC power cord to make the connections as directed below.

CHÚ Ý: Do not plug the AC power cord into power until all other connections are completed.

To set up your system, please follow these steps:

  

Insert one end of the audio cable into the Audio In jack on the back of the right speaker

Insert the other end of the audio cable into the Headphone or Speaker output jack on your computer

Insert the small end of the AC power cord into the power pack and then insert the other end into an AC power outlet

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp