Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Đèn chỉ báo trạng thái LED trên hệ thống SoundDock 10

Áp dụng cho:

Hệ thống đang tắt.

Hệ thống đang ở chế độ chờ điện thấp (những hệ thống được mua sau tháng 9 năm 2012). Hãy xem Chế độ chờ để biết thêm thông tin về chế độ này.

Sáng liên tục: Hệ thống đang bật và nguồn được gắn vào đế cắm được chọn.

Nhấp nháy chậm: Hệ thống đang nhận một lệnh từ xa cho nguồn được gắn vào đế cắm.

Nhấp nháy nhanh: Hệ thống đã đạt đến âm lượng tối thiểu/tối đa.

Sáng liên tục: Hệ thống đang bật và nguồn AUX được chọn.

Nhấp nháy chậm: Hệ thống đang nhận một lệnh từ xa cho nguồn AUX.

Nhấp nháy nhanh: Hệ thống đã đạt đến âm lượng tối thiểu/tối đa.

Nhấp nháy cùng nhau hoặc luân phiên: Nhấp vào thẻ "Liên hệ với chúng tôi" ở trên

Thông tin này có hữu ích không?

Gửi

Cảm ơn bạn đã gửi bình luận.