Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Storing a radio preset

A radio station preset allows you to quickly tune to a favorite station. You can add presets for up to 20 AM and 20 FM stations.

To add a preset:

 

""

""

To use an added preset

Tap the preset number once to immediately tune to the stored radio station

Lưu ý: Do not press and hold any preset button for more than a second, otherwise you may override a stored preset.
 

To remove a preset

  • Tune to the preset station
  • Press and hold zero until the message "PRESET: xx ERASED" briefly appears on the media center display

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp