Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Turning on mono decoding

The mono decoding feature can process a one-channel program into five-speaker sound, directing the signals so that dialogue remains locked on-screen, while music and ambient effects fill the room. You experience a surround sensation, providing extra enjoyment when you watch older (that is, pre-stereo) movies. This feature can be used for mono TV shows and movies when you select TV, VCR, AUX or Tape.

To turn on mono decoding, follow these steps:

Turn the TV on and select the correct TV input

""

""

Lưu ý: Mono Decoding turns off when the source is changed or the system is turned off.

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp