Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Turning subtitles on or off

The subtitles feature allows you to choose one of the available subtitle languages (only if included on the disc).

while a dvd is playing, press settings on the remote.

using tune down, scroll to the "subtitle language" option.

press enter to select this option.

Choose one of the available subtitle languages. Some DVDs only allow this selection from the DVD menu.

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp