Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Understanding the battery status light

Checking the battery charge level

To check the remaining charge level on the battery, press and hold the power button and observe the battery status indicator on the front of the speaker.

màu xanh lá: sạc đầy 70% trở lên

màu vàng: 20% to 70% of full charge

đỏ: 20% or less (charge needed)

Battery status indicator while charging

While charging your battery, the battery status indicator will be yellow. When the charge level reaches 100%, the battery status indicator will turn off.

Charging status:

màu vàng: đang sạc pin

tắt: charging cycle done

Important notes:

  • The color of the battery status indicator will not change from yellow to green during the charge cycle. You will only see the green battery status indicator when you press and hold the power button to confirm the charge level
  • The image of the battery will not change as the battery charges. It will always show what appears to be a partially full battery

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp