Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Tìm hiểu đèn LED báo trạng thái

Áp dụng cho:

  • Bộ chuyển đổi âm thanh Bluetooth®

Biểu đồ sau đây giải thích trạng thái hệ thống được biểu thị bằng đèn LED chỉ báo của bộ chuyển đổi:

Đèn LED báo trạng thái của hệ thống

nhấp nháy màu xanh dương:
có thể phát hiện và sẵn sàng ghép đôi hoặc kết nối lại với một thiết bị

nhấp nháy màu trắng:
đang tìm cách kết nối với một thiết bị được ghép đôi

sáng màu trắng liên tục:
đã kết nối với một thiết bị được ghép đôi

nhấp nháy chậm màu trắng:
đang cập nhật hệ thống

sáng màu xanh dương liên tục:
chờ mạng (sẵn sàng ghép đôi hoặc kết nối lại với một thiết bị)

nhấp nháy màu trắng hai lần:
đã xóa danh sách thiết bị được ghép đôi

Lưu ý:

  • Khi được kết nối với nguồn lần đầu tiên hoặc nếu danh sách thiết bị được ghép đôi của bộ chuyển đổi đã bị xóa thì đèn LED sẽ nhấp nháy màu xanh dương khi nguồn được kết nối
  • Khi được kết nối với nguồn và danh sách thiết bị được ghép đôi không trống thì đèn LED sẽ nhấp nháy màu trắng trong tối đa 1 phút khi tìm cách kết nối với thiết bị đã xác định. Sau đó, đèn LED sẽ nhấp nháy màu xanh dương trong 3 phút trước khi vào chế độ chờ

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp