Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Tìm hiểu điều khiển từ xa của bạn

Chọn điều khiển từ xa của bạn bằng cách nhấp vào một trong các hình nhỏ được hiển thị bên dưới. Bộ mô phỏng cho điều khiển từ xa đó sẽ hiện ra. Di chuột qua các nút trên bộ mô phỏng để tìm hiểu chức năng của từng nút:

  • Off: Tắt cả iPod/iPhone của bạn và hệ thống.
  • Play/Pause: Nhấn để phát hoặc tạm dừng bản nhạc hiện tại trên thiết bị được gắn vào đế cắm; nhấn lại để tiếp tục phát. Nhấn và giữ để phát một thiết bị khác được kết nối khi iPod/iPhone của bạn sạc.
  • Volume +: Tăng âm lượng.
  • Playlist up: Nhấn để chọn danh sách phát tiếp theo.
  • Volume -: Giảm âm lượng.
  • Playlist down: Nhấn để chọn danh sách phát trước.
  • Seek back: Nhấn một lần để đi tới phần đầu của bản nhạc hiện tại hoặc hai lần để đi tới phần đầu của bản nhạc trước. Nhấn và giữ để quét lùi nhanh qua một bản nhạc.
  • Seek forward: Nhấn một lần để đi tới bản nhạc tiếp theo. Nhấn và giữ để quét tiến qua một bản nhạc.

Thông tin này có hữu ích không?

Gửi

Cảm ơn bạn đã gửi bình luận.