Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Cập nhật hệ thống SoundTouch theo cách thủ công

Trước khi bạn bắt đầu

Nếu hệ thống của bạn được kết nối với mạng nhà, hệ thống sẽ kiểm tra các bản cập nhật phần mềm mỗi lần bạn sử dụng hệ thống. Nếu có bản cập nhật, nó sẽ được tự động tải xuống. Nếu bản cập nhật được tải xuống đầy đủ, màn hình sẽ thông báo bạn rằng bản cập nhật đã sãn sàng để cài đặt khi tắt nguồn bảng điều khiển. Hệ thống sẽ tự động tắt nguồn sau khi cài đặt. 

Cập nhật bảng điều khiển

Khi kết nối với mạng với truy cập Internet, bảng điều khiển sẽ kiểm tra bản cập nhật phần mềm mỗi lần bạn sử dụng. Nếu có, bản cập nhật sẽ tự động tải xuống bảng điều khiển. Sau khi bản cập nhật được tải xuống đầy đủ, thông báo trên màn hình sẽ xuất hiện dòng chữ "An update is ready to be installed. Install now?" (Bản cập nhật sẵn sàng để cài đặt. Cài đặt ngay?) khi hệ thống tắt nguồn.

  • Hãy chắc chắn loa trầm và các bộ thu âm thanh nổi không dây được kết nối không dây với bảng điều khiển để có thể nhận mọi bản cập nhật có sẵn cho các thiết bị này
  • Để bắt đầu cài đặt, hãy chọn INSTALL (CÀI ĐẶT)
  • Sau khi hoàn tất cài đặt, hệ thống sẽ tắt

Không thể cập nhật các hệ thống Lifestyle 600 và 650 thông qua ứng dụng SoundTouch. Sử dụng điều khiển từ xa, nhấn SETUP (THIẾT LẬP) sau đó chọn "Software Update" (Bản cập nhật phần mềm) để xác định xem bản cập nhật phần mềm đã được tải xuống bảng điều khiển hay chưa. Hướng dẫn trên màn hình sẽ thông báo cho bạn nếu bản cập nhật tự động đã sẵn sàng hay chưa. 

Cập nhật loa trầm

Để cập nhật loa trầm, bạn phải kết nối loa với bảng điều khiển theo cách không dây. Nếu loa trầm được kết nối với bảng điều khiển bằng cáp 3,5 mm trong quá trình cập nhật hệ thống, thì loa trầm sẽ không được cập nhật. Để cập nhật loa trầm, hãy ngắt kết nối cả hai đầu cáp 3,5mm, ghép đôi loa trầm với bảng điều khiển và cài đặt phần mềm lần nữa bằng cách làm theo phần "Cập nhật bằng ổ USB" bên dưới.

Cập nhật điều khiển từ xa

Nếu Bảng điều khiển có bản cập nhật cho điều khiển từ xa được ghép đôi với nó, bảng điều khiển sẽ cập nhật điều khiển từ xa trong vòng 10 phút. Trong quá trình cập nhật, bạn không thể sử dụng điều khiển từ xa trong khoảng 1 phút.

Cập nhật bằng ổ USB (phương pháp khác)

Lưu ý: Phải sao chép bản cập nhật vào ổ USB được định dạng cho máy tính. Ổ USB được định dạng Mac không được hỗ trợ do các tập tin ngườn được ghi vào ổ USB bởi Mac OS.

Chọn liên kết bên dưới để tải xuống tập tin cập nhật

Khi được nhắc, hãy nhấp SAVE (LƯU). Lưu tập tin Update.avu vào máy tính (không được đổi tên tập tin). Nếu bạn không nhìn thấy lời nhắc, thì có thể tập tin được tự động tải xuống. Hãy tìm tập tin Update.avu trong phần chân hoặc phần đầu của cửa sổ trình duyệt, hoặc trong thư mục Downloads.

Sao chép tập tin cập nhật vào ổ USB.

  1. Cắm ổ USB vào cổng USB trên máy tính
  2. Sao chép hoặc kéo và thả tập tin Update.avu vào ổ USB
  3. Tháo ổ USB ra khỏi cổng USB

Trên điều khiển từ xa, nhấn "SETUP" (THIẾT LẬP). Thao tác này sẽ hiển thị menu UNIFY

Chọn "Software Update" (Bản cập nhật phần mềm) từ menu UNIFY.

Cắm ổ USB vào giắc cắm "SERVICE" (DỊCH VỤ) ở phía sau bảng điều khiển.

Chọn "USB Update" (Cập nhật USB). Thao tác này sẽ bắt đầu bản cập nhật từ ổ USB

Làm theo hướng dẫn trên màn hình

Lưu ý: Menu UNIFY chỉ khả dụng sau lần thiết lập thành công đầu tiên của hệ thống Lifestyle. 

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp