Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Sử dụng nhóm

Nếu có nhiều loa thông minh Bose, bạn có thể đồng thời phát cùng một âm thanh từ hai hay nhiều loa bằng cách tạo một nhóm loa.

Tạo một nhóm loa

Trong ứng dụng Bose Music, hãy chạm vào biểu tượng My Bose ở góc trên bên trái

Chọn một trong các sản phẩm cần nhóm lại

Chạm ảnh sản phẩm ở góc dưới cùng bên phải

Chạm vào Group Speakers > Select Speakers (Nhóm loa > Chọn loa)

Chọn + bên cạnh sản phẩm bạn muốn nhóm lại. Khi nhóm xong, dấu + biến thành dấu kiểm

Chạm vào Create Group (Tạo nhóm)

Thêm sản phẩm vào nhóm

Trong ứng dụng Bose Music, hãy chạm vào biểu tượng My Bose ở góc trên bên trái

Chọn nhóm để điều chỉnh

Chạm ảnh nhóm ở góc dưới cùng bên phải

Chạm vào Edit Group (Chỉnh sửa nhóm)

Chạm vào dấu + bên cạnh sản phẩm mong muốn để thêm sản phẩm vào nhóm

Chạm Save (Lưu)

Nhóm tất cả sản phẩm

Trong ứng dụng Bose Music, hãy chạm vào biểu tượng My Bose ở góc trên bên trái

Chọn một sản phẩm

Chạm ảnh sản phẩm ở góc dưới cùng bên phải

Chạm vào Group Speakers > Play On All Speakers (Nhóm loa > Phát trên tất cả các loa)

Điều chỉnh âm lượng của nhóm

Trong ứng dụng Bose Music, hãy chạm vào biểu tượng My Bose ở góc trên bên trái

Chọn nhóm để điều chỉnh

Sử dụng thanh trượt âm lượng ở dưới cùng để tăng/giảm âm lượng cho tất cả sản phẩm trong nhóm

Chạm vào ^ bên cạnh thanh trượt âm lượng để điều chỉnh âm lượng của từng sản phẩm trong nhóm

Xóa sản phẩm khỏi nhóm

Trong ứng dụng Bose Music, hãy chạm vào biểu tượng My Bose ở góc trên bên trái

Chọn nhóm để điều chỉnh

Chạm ảnh nhóm ở góc dưới cùng bên phải

Chạm vào Edit Group (Chỉnh sửa nhóm)

Chạm vào dấu kiểm bên cạnh sản phẩm mong muốn để xóa sản phẩm khỏi nhóm. Sau khi được bỏ khỏi nhóm, dấu kiểm biến thành dấu +

Chạm Save (Lưu)

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp