Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Cách sử dụng chức năng điều khiển của tai nghe

The headphone controls are located on the inline remote below the right earbud.

 

 

 

 

Tăng âm lượng

 

 

 

nút Multi-function

 

 

 

Giảm âm lượng

Chức năng âm lượng và phát phương tiện

Phát/tạm dừng:
Nhấn nút multi-function.

Tua đi:
Nhấn nhanh nút multi-function hai lần.

Tua lùi:
Nhấn nhanh nút multi-function ba lần.

Tua nhanh:
Nhấn nhanh nút multi-function hai lần và giữ lần nhấn thứ hai.

Tua lại:
Nhấn nhanh nút multi-function ba lần và giữ lần nhấn thứ ba.

Tăng âm lượng:
Nhấn +

Giảm âm lượng:
Nhấn -

 

Chức năng gọi

Trả lời cuộc gọi:
Nhấn nút multi-function.

Kết thúc cuộc gọi:
Nhấn nút multi-function.

Từ chối cuộc gọi đến:
Nhấn và giữ nút multi-function trong một giây.

Trả lời cuộc gọi đến thứ hai và giữ máy cuộc gọi hiện tại:
Khi đang gọi, nhấn nút multi-function một lần.

Từ chối cuộc gọi đến thứ hai và tiếp tục cuộc gọi hiện tại:
Khi đang gọi, nhấn và giữ nút multi-function trong một giây.

Chuyển đổi giữa hai cuộc gọi:
Với hai cuộc gọi đang nhận, nhấn nút multi-function hai lần.

Tạo cuộc gọi hội nghị:
Với hai cuộc gọi đang nhận, nhấn và giữ nút multi-function trong một giây

Kích hoạt điều khiển bằng giọng nói:
Khi không gọi, nhấn và giữ nút multi-function trong một giây. Tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị của bạn để biết thông tin về tính tương thích và cách sử dụng tính năng này.

Tắt tiếng/bỏ tắt tiếng cuộc gọi: 
Khi đang gọi, nhấn +- cùng lúc.

 

Noise cancelling functions

Tăng khử tiếng ồn (chặn âm thanh bên ngoài):
Nhấn và giữ ▲ cho đến khi đạt mức cài đặt mong muốn.

Giảm khử tiếng ồn (nghe thêm âm thanh bên ngoài):
Nhấn và giữ ▼ cho đến khi đạt mức cài đặt mong muốn.
 

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp