Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Cách sử dụng tai nghe cho cuộc gọi

Bạn có thể trả lời cuộc gọi đến hoặc thực hiện cuộc gọi bằng một lần nhấn nút call. Bạn có thể nhận ra một âm báo nhanh khi tai nghe phải ứng với từng thao tác mới.

Call

Thao tác gọi cơ bản:

Trả lời cuộc gọi đến bằng cách nhấn nút call

Call

Thực hiện cuộc gọi bằng một trong hai cách sau:

Nhấn nút call và sử dụng các lệnh thoại để chọn và quay số điện thoại (nếu điện thoại di động của bạn phản hồi với lệnh thoại)

Call

Trực tiếp sử dụng điện thoại để chọn và quay số bạn muốn

Sau đó, bạn có thể hoàn tất cuộc gọi mà không cần sử dụng điện thoại lần nữa.

Kết thúc cuộc gọi bằng cách nhấn nút call

Call

Điều chỉnh âm lượng bằng cách nhấn nút volume + hoặc volume – trong khi gọi. Hoặc thay đổi âm lượng trên điện thoại

Volume +

Volume -

Tắt tiếng cuộc gọi bằng cách nhấn các nút volume +volume – cùng lúc. Nhấn hai nút lần nữa để bỏ tắt tiếng

Volume +/Volume -

Truyền âm thanh đến điện thoại di động bằng cách nhấn và giữ nút call (chỉ trong cuộc gọi đơn)

Call

Quay lại số cuộc gọi bằng cách nhấn nút call hai lần

Call

Từ chối cuộc gọi đến bằng cách nhấn nhanh và giữ nút call

Call

Đặt cuộc gọi đang có vào chế độ chờ và trả lời cuộc gọi khác bằng cách nhấn nút call. Tính năng này được gọi là chờ cuộc gọi

Call

Chuyển giữa hai cuộc gọi bằng cách nhấn nút call hai lần. Đây được gọi là gọi ba chiều. Tính năng này cũng cho phép bạn giữ cuộc gọi hội nghị, nếu điện thoại bạn có tính năng này

Call

Thông tin này có hữu ích không?

Gửi

Cảm ơn bạn đã gửi bình luận.