Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Cách sử dụng đài phát thanh

Áp dụng cho:

   it will turn on to the last source played.

    

     after manually tuning, wait two seconds for the system to return to seek mode

To program a radio preset, follow these steps:

  

  

Once the station is stored, you can recall that station by quickly tapping and releasing its preset number

Lưu ý: Lưu trữ thiết lập trước sẽ thay thế bất kỳ đài nào được lưu trước đó cho thiết lập trước bạn chọn.

Thông tin này có hữu ích không?

Gửi

Cảm ơn bạn đã gửi bình luận.