Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Cách sử dụng đài phát thanh

Áp dụng cho:

   it will turn on to the last source played.

    

     after manually tuning, wait two seconds for the system to return to seek mode

To program a radio preset, follow these steps:

  

  

Once the station is stored, you can recall that station by quickly tapping and releasing its preset number

Lưu ý: Lưu trữ thiết lập trước sẽ thay thế bất kỳ đài nào được lưu trước đó cho thiết lập trước bạn chọn.

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp