Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Using the Repeat feature

To set the Repeat feature in various ways, follow the steps below.

To repeat a CD track

""

To repeat all tracks on a CD

""

To repeat a DVD chapter

""

To repeat a DVD title

""

To turn off CD/DVD Repeat

""

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp