Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Sử dụng hướng dẫn thoại

Hướng dẫn thoại hướng dẫn bạn qua  quy trình kết nối Bluetooth®, thông báo mức pin và xác định thiết bị được kết nối.

Thông báo hướng dẫn thoại

  • Thông báo cuộc gọi: Hướng dẫn thoại thông báo người gọi đến và trạng thái cuộc gọi
  • Thông báo pin: Mỗi lần bạn bật nguồn Kính mát nghe nhạc, hướng dẫn thoại sẽ thông báo về mức pin. Khi bạn sử dụng Kính mát nghe nhạc trong khi mức pin đang thấp, bạn'sẽ nghe thấy: “Battery low, please charge now” (Pin yếu, vui lòng sạc pin bây giờ)

Tắt hướng dẫn thoại Sử dụng ứng dụng Bose Connect để tắt/bật hướng dẫn thoại.

Lưu ý: Tắt hướng dẫn thoại sẽ tắt luôn thông báo.

  • Mở ứng dụng và chờ ứng dụng tìm sản phẩm Bose Bluetooth khả dụng
  • Chạm biểu tượng Setting (Cài đặt) để mở menu Cài đặt của sản phẩm. Lưu ý: Nếu bạn có nhiều hơn sản phẩm Bose Bluetooth, trượt sang trái hoặc phải để tìm sản phẩm của bạn, sau đó chạm vào Setting (Cài đặt)
  • Sử dụng nút chuyển đổi cạnh "Voice Prompts” ("Hướng dẫn thoại") để bật hướng dẫn (chuyển sang phải) hoặc tắt (chuyển sang trái)

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp