Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Sử dụng tai nghe với thiết bị Samsung Galaxy của bạn

Tất cả các tai nghe Bose® được thiết kế cho thiết bị Samsung đều có một điều khiển từ xa nhỏ tích hợp sẵn microphone. Điều này mang lại khả năng điều khiển trả lời/kết thúc cuộc gọi và điều chỉnh âm lượng dễ dàng.

Lưu ý: Ký hiệu "S" ở mặt sau của điều kiển từ xa cho biết những tai nghe này được thiết kế để sử dụng cùng các thiết bị Samsung Galaxy. Một số mẫu máy có thể không được cung cấp đầy đủ các chức năng điều khiển từ xa. Tham khảo hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy để xem liệu điều khiển từ xa có hoạt động với mẫu máy của bạn không.

Chức năng cơ bản

Tăng âm lượng:
Nhấn và nhả nút +

Giảm âm lượng:
Nhấn và nhả nút –

Trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi:
Nhấn và nhả nút answer/end

Từ chối cuộc gọi đến:
Nhấn và giữ nút answer/end khoảng hai giây sau đó nhả

Chuyển sang cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi chờ và đặt cuộc gọi hiện tại ở chế độ chờ:
Trong khi gọi, nhấn và nhả nút answer/end một lần. Nhấn và nhả lần nữa để chuyển về cuộc gọi đầu tiên

Chuyển sang cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi chờ và kết thúc cuộc gọi hiện tại:
Trong khi gọi, nhấn và giữ nút answer/end khoảng hai giây sau đó nhả

Sử dụng điều khiển bằng giọng nói:
Nhấn và giữ nút answer/end. Để biết thêm thông tin về điều khiển bằng giọng nói, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị samsung galaxy của bạn

Các chức năng phát lại phương tiện

Phát hoặc tạm dừng một bài hát hoặc video:
Nhấn và nhả nút answer/end

Đi tới bài hát hoặc chương tiếp theo:
Nhấn và nhả nút answer/end nhanh hai lần

Tua tới nhanh:
Nhấn và nhả nút answer/end nhanh hai lần đồng thời giữ lần nhấn thứ hai

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp