Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Using your system's Bose® link input with a Bose Lifestyle® system

The Bose link input on the back of the media center is used for connecting the 3∙2∙1 system to a Bose Lifestyle® system in another room. This proprietary technology makes it possible to play audio streams from a Lifestyle® system on compatible Bose products (such as your 3∙2∙1 system) in other areas of the home.

Thông tin này có hữu ích không?

Tuyệt quá! Cảm ơn phản hồi của bạn. Bạn cứ thoải mái chia sẻ nhận xét bổ sung dưới đây.
Chúng tôi rất tiếc vì trang này không đáp ứng kỳ vọng của bạn. Hãy cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn và/hoặc chúng tôi có thể làm gì tốt hơn.
Gửi
Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng phản hồi bổ sung bạn đã cung cấp