Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Hệ thống Lifestyle® 28 Series II

Bán từ 2004 - 2006

Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay và sách hướng dẫn sản phẩm

Hỗ trợ hướng dẫn vận hành

Hướng dẫn về sản phẩm mở rộng

Bộ truyền nhận âm thanh không dây cho toàn ngôi nhà Bose® link AL8 - Hướng dẫn sử dụng

Bộ khuếch đại Lifestyle® SA-2 và SA-3 - Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn về phụ kiện

Bộ truyền nhận âm thanh vòm không dây SL2 - Hướng dẫn sử dụng

Chân để đặt sàn đa năng UFS-20 - Hướng dẫn thiết lập nhanh

Giá đỡ gắn tường hoặc trần UB-20 - Hướng dẫn thiết lập nhanh

Đế để bàn đa năng UTS-20 - Hướng dẫn thiết lập nhanh

Bộ tăng cường video Lifestyle® VS-2 - Hướng dẫn sử dụng

Bộ tăng cường video Lifestyle® VS-2 - Hướng dẫn thiết lập nhanh

Bộ phận/Phụ kiện