Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Hệ thống Lifestyle 30 Series II

Bán từ 1999 - 2002

Thiết lập và sử dụng

Thiết lập sản phẩm Bose®

Đài phát thanh

Khắc phục sự cố

Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay và sách hướng dẫn sản phẩm

Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn về sản phẩm mở rộng

Bộ khuếch đại Bose Lifestyle - Hướng dẫn sử dụng

Bộ khuếch đại Bose Lifestyle - Hướng dẫn thiết lập nhanh

Hướng dẫn về phụ kiện

Chân để đặt sàn đa năng UFS-20 - Hướng dẫn thiết lập nhanh

Giá đỡ gắn tường hoặc trần UB-20 - Hướng dẫn thiết lập nhanh

Đế để bàn đa năng UTS-20 - Hướng dẫn thiết lập nhanh

Phụ kiện