Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Hệ thống rạp hát tại gia Lifestyle® V10

Bán từ 2008 - 2010

Thiết lập và sử dụng

Chăm sóc và bảo dưỡng

Cài đặt video

Thiết lập sản phẩm Bose®

Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay và sách hướng dẫn sản phẩm

Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng nhanh

Hướng dẫn về sản phẩm mở rộng

Bộ truyền nhận âm thanh không dây cho toàn ngôi nhà Bose® link AL8 - Hướng dẫn sử dụng

Bộ khuếch đại Lifestyle® SA-2 và SA-3 - Hướng dẫn sử dụng

Trung tâm âm nhạc Personal® II - Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn về phụ kiện

Bộ truyền nhận âm thanh vòm không dây SL2 - Hướng dẫn sử dụng

Chân để đặt sàn đa năng UFS-20 - Hướng dẫn thiết lập nhanh

Giá đỡ gắn tường hoặc trần UB-20 - Hướng dẫn thiết lập nhanh

Đế để bàn đa năng UTS-20 - Hướng dẫn thiết lập nhanh

Bộ phận/Phụ kiện