Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Sổ tay hướng dẫn và Tải xuống

Sổ tay và sách hướng dẫn sản phẩm

Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng:

Hướng dẫn sử dụng nhanh:

Hướng dẫn thiết lập nhanh:

Tải xuống và cài đặt ứng dụng Bose SoundTouch

Các hệ thống Lifestyle sử dụng phụ kiện bộ chuyển đổi SoundTouch sẽ tự động tìm kiếm bản cập nhật sau khi mở ứng dụng SoundTouch. Nếu có bản cập nhật, ứng dụng sẽ nhắc bạn cập nhật.

Tải xuống ứng dụng SoundTouch miễn phí ở đây:

Các tính năng bổ sung của ứng dụng:

  • Cung cấp hướng dẫn từng bước để thiết lập hệ thống SoundTouch trong vài phút
  • Dễ dàng duyệt tìm các kênh Internet radio, thư viện nhạc lưu trữ của bạn và các dịch vụ nhạc nổi tiếng như Spotify®, Pandora®, iHeartRadio™, SiriusXM, Deezer và QPlay. Các dịch vụ nhạc có thể khác nhau.
  • Nhanh chóng thiết lập danh sách phát hoặc kênh ưa thích thành thiết lập trước để bạn có thể truy cập mà không tốn sức trên mọi loa SoundTouch
  • Sử dụng các loa để phát nhạc khác nhau ở các phòng khác nhau hoặc phát nhạc giống nhau ở mọi phòng

Cập nhật hệ thống SoundTouch theo cách thủ công

Trước khi bạn bắt đầu

Nếu hệ thống của bạn được kết nối với mạng nhà, hệ thống sẽ kiểm tra các bản cập nhật phần mềm mỗi lần bạn sử dụng hệ thống. Nếu có bản cập nhật, nó sẽ được tự động tải xuống. Nếu bản cập nhật được tải xuống đầy đủ, màn hình sẽ thông báo bạn rằng bản cập nhật đã sãn sàng để cài đặt khi tắt nguồn bảng điều khiển. Hệ thống sẽ tự động tắt nguồn sau khi cài đặt. 

Cập nhật bảng điều khiển

Khi kết nối với mạng với truy cập Internet, bảng điều khiển sẽ kiểm tra bản cập nhật phần mềm mỗi lần bạn sử dụng. Nếu có, bản cập nhật sẽ tự động tải xuống bảng điều khiển. Sau khi bản cập nhật được tải xuống đầy đủ, thông báo trên màn hình sẽ xuất hiện dòng chữ "An update is ready to be installed. Install now?" (Bản cập nhật sẵn sàng để cài đặt. Cài đặt ngay?) khi hệ thống tắt nguồn.

  • Hãy chắc chắn loa trầm và các bộ thu âm thanh nổi không dây được kết nối không dây với bảng điều khiển để có thể nhận mọi bản cập nhật có sẵn cho các thiết bị này
  • Để bắt đầu cài đặt, hãy chọn INSTALL (CÀI ĐẶT)
  • Sau khi hoàn tất cài đặt, hệ thống sẽ tắt

Không thể cập nhật các hệ thống Lifestyle 600 và 650 thông qua ứng dụng SoundTouch. Sử dụng điều khiển từ xa, nhấn SETUP (THIẾT LẬP) sau đó chọn "Software Update" (Bản cập nhật phần mềm) để xác định xem bản cập nhật phần mềm đã được tải xuống bảng điều khiển hay chưa. Hướng dẫn trên màn hình sẽ thông báo cho bạn nếu bản cập nhật tự động đã sẵn sàng hay chưa. 

Cập nhật loa trầm

Để cập nhật loa trầm, bạn phải kết nối loa với bảng điều khiển theo cách không dây. Nếu loa trầm được kết nối với bảng điều khiển bằng cáp 3,5mm trong quá trình cập nhật hệ thống, thì loa trầm sẽ không được cập nhật.

Cập nhật điều khiển từ xa

Nếu Bảng điều khiển có bản cập nhật cho điều khiển từ xa được ghép đôi với nó, bảng điều khiển sẽ cập nhật điều khiển từ xa trong vòng 10 phút. Trong quá trình cập nhật, bạn không thể sử dụng điều khiển từ xa trong khoảng 1 phút.