Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Bộ đổi 5 đĩa CD của hệ thống âm nhạc Acoustic Wave® II

Bán từ 2006 - hiện tại

Thiết lập và sử dụng

Chăm sóc và bảo dưỡng

Khắc phục sự cố

Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay và sách hướng dẫn sản phẩm

Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng

Bộ phận/Phụ kiện

Không có phụ kiện sẵn có