Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Hệ thống loa đa phương tiện Companion® 2 Series III

Bán từ 2009 - hiện tại

Thiết lập và sử dụng

Kết nối với sản phẩm khác

Thiết lập sản phẩm Bose®

Chăm sóc và bảo dưỡng

Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay và sách hướng dẫn sản phẩm

Không tìm thấy bản tải xuống cho sản phẩm này

Bộ phận/Phụ kiện

Không có phụ kiện sẵn có