Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Hệ thống loa đa phương tiện Companion® 2 Series II

Bán từ 2006 - 2016

Thiết lập và sử dụng

Kết nối với sản phẩm khác

Chăm sóc và bảo dưỡng

Thiết lập sản phẩm Bose®

Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay và sách hướng dẫn sản phẩm

Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn thiết lập nhanh

Bộ phận/Phụ kiện

Không có phụ kiện sẵn có