Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Hệ thống nhạc kỹ thuật số SoundDock®

Bán từ 2004 - 2013

Được bán từ:
2004 – 2008 (v1)
2008 – 2013 (v2)

 

Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay và sách hướng dẫn sản phẩm

Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng

Bộ phận/Phụ kiện

Không có phụ kiện sẵn có