Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Hệ thống SoundDock® 10

Bán từ 2009 - 2014

Đế cắm Bluetooth® đi kèm kể từ ngày 13 tháng 9 năm 2012.

Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay và sách hướng dẫn sản phẩm

Hệ thống nhạc kỹ thuật số SoundDock® 10 Bluetooth® - Hướng dẫn sử dụng (2012 – hiện nay)

Hệ thống nhạc kỹ thuật số SoundDock® 10 - Hướng dẫn sử dụng (2009 – 2012)

Hướng dẫn về phụ kiện

Đế cắm SoundDock® 10 Bluetooth® - Hướng dẫn sử dụng

Phận / Phụ

Không có phụ kiện sẵn có