Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Hệ thống SoundDock® 10

Bán từ 2009 - 2014

SoundDock® 10 Bluetooth® digital music system

Đế cắm Bluetooth® đi kèm kể từ ngày 13 tháng 9 năm 2012. 
Có các bản cập nhật hệ thống dành cho các hệ thống 
được bán cùng Đế cắm Bluetooth® đi kèm.
Hãy truy cập Trung tâm cập nhật hệ thống Bose®.
Thiết lập và sử dụng Khắc phục sự cố Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay và sách hướng dẫn sản phẩm

Hệ thống nhạc kỹ thuật số SoundDock® 10 Bluetooth® - Hướng dẫn sử dụng (2012 – hiện nay)

Hệ thống nhạc kỹ thuật số SoundDock® 10 - Hướng dẫn sử dụng (2009 – 2012)

Hướng dẫn về phụ kiện

Đế cắm SoundDock® 10 Bluetooth® - Hướng dẫn sử dụng

Bộ phận/Phụ kiện

Bộ phận/Phụ kiện

Không có phụ kiện sẵn có
Tải xuống