Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Tai nghe QuietComfort® Acoustic Noise Cancelling®

Bán từ 2000 - 2004

QuietComfort® Acoustic Noise Cancelling® headphones

Khắc phục sự cố Thiết lập và sử dụng

Thiết lập và sử dụng

Kết nối với sản phẩm khác

Cài đặt âm thanh

Chăm sóc và bảo dưỡng

Thiết lập sản phẩm Bose®

Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay và sách hướng dẫn sản phẩm

Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng

Bộ phận/Phụ kiện

Bộ phận/Phụ kiện

Không có phụ kiện sẵn có