Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Tai nghe QuietComfort® 15 Acoustic Noise Cancelling®

Bán từ 2009 - 2015

Được bán từ:
2009 - 2015 (dành cho thiết bị chỉ có âm thanh)
2011 - 2015 (dành cho thiết bị Apple®)
2015 - 2015 (dành cho thiết bị Samsung)

Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay và sách hướng dẫn sản phẩm

Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng nhanh

Bộ phận/Phụ kiện

Không có phụ kiện sẵn có

Video