Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Tai nghe QuietComfort® 2 Acoustic Noise Cancelling®

Bán từ 2003 - 2009

Được bán từ:
2003 - 2005 (v1)
2005 - 2009 (v2)

Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay và sách hướng dẫn sản phẩm

Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng nhanh

Bộ phận/Phụ kiện

Không có phụ kiện sẵn có

Video