Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Tai nghe on-ear SoundLink® Bluetooth®

Bán từ 2014 - 2017

Đã có bản cập nhật phần mềm.
Hãy truy cập Trung tâm cập nhật hệ thống Bose®.
Thiết lập và sử dụng Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay và sách hướng dẫn sản phẩm

Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng nhanh

Bộ phận/Phụ kiện

Bộ phận/Phụ kiện

Không có phụ kiện sẵn có
Tải xuống Video

Video