Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Loa SoundLink® Mini Bluetooth® II

Bán từ 2015 - hiện tại

Đã có bản cập nhật phần mềm. 
Hãy truy cập Trung tâm cập nhật hệ thống Bose®
Thiết lập và sử dụng Khắc phục sự cố Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay và sách hướng dẫn sản phẩm

Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng

Bộ phận/Phụ kiện

Bộ phận/Phụ kiện

Tải xuống Video

Video