Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Loa SoundLink® Mini Bluetooth® II

Bán từ 2015 - 2018

Đã có bản cập nhật phần mềm. 
Hãy truy cập Trung tâm cập nhật hệ thống Bose®

Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay và sách hướng dẫn sản phẩm

Không tìm thấy bản tải xuống cho sản phẩm này

Bộ phận/Phụ kiện

Video