Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Loa TV Bose® Solo 5

Bán từ 2016 - hiện tại

Bose® Solo 5 TV sound system

Thiết lập và sử dụng Khắc phục sự cố Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay và sách hướng dẫn sản phẩm

Không tìm thấy bản tải xuống cho sản phẩm này
Bộ phận/Phụ kiện

Bộ phận/Phụ kiện

Tải xuống

Tải xuống

Đối với người dùng Windows PC:

  • Trong cửa sổ File Download, nhấp Run hoặc Save
  • Nếu bạn nhấp Run, làm theo lời nhắc để tiến hành cập nhật
  • Nếu bạn nhấp Save, chọn vị trí để lưu tập tin (Bose_System_Updater.exe). Sau đó chạy ứng dụng từ ổ cứng và làm theo lời nhắc để tiến hành cập nhật

Đối với người dùng máy Mac:

  • Chờ máy tính tải xuống tập tin. Tập tin sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính dưới dạng biểu tượng ổ cứng
  • Một cửa sổ sẽ mở ra. Kéo tập tin trình cập nhật vào màn hình máy tính như trình bày. (Nếu cửa sổ không mở, nhấp đúp vào biểu tượng).
  • Chạy trình cập nhật hệ thống từ màn hình máy tính và làm theo lời nhắc để tiến hành cập nhật