Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới
 

Hệ thống loa rạp hát tại gia CineMate® 15

Bán từ 2014 - hiện tại

Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay và sách hướng dẫn sản phẩm

Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng - Điều khiển từ xa

Sách nhỏ về mã điều khiển từ xa

Bộ phận/Phụ kiện

Không có phụ kiện sẵn có

Video