Chào mừng bạn đến với Bose.vn mới

Bose Home Speaker 500

Bán từ 2018 - hiện tại

Sổ tay hướng dẫn

Sổ tay và sách hướng dẫn sản phẩm

Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng nhanh

Phận / Phụ

Không có phụ kiện sẵn có

Downloads

Logo ứng dụng Bose Music
  • Ứng dụng miễn phí tương thích với hầu hết các hệ điều hành Apple và Android™
  • Thiết lập sản phẩm theo hướng dẫn
  • Dễ dàng điều khiển sản phẩm và điều chỉnh cài đặt
  • Thêm dịch vụ nhạc và trợ lý thoại
  • Duyệt và phát nội dung và lưu các kênh thiết lập trước
  • Nhóm tác vụ phát lại với nhiều sản phẩm thông minh của Bose

Videos